Zjištění koncentrací totálního herbicidu glyfosát v organismech zvířat zemědělské krajiny

N-(fosfonomethyl)glycin, zjednodušeně nazývaný glyfosát je dosud nejběžnějším světově používaným totálním herbicidem, který byl uveden na trh v roce 1974 pod obchodním názvem Roundup. Pilotní zjištění koncentrace glyfosátu bylo provedeno v moči zajíce polního (Lepus europeus). Vzorky byly odebírány z čerstvě ulovených zajíců po honech mezi polovinou listopadu a koncem prosince 2016. Analyzovány byly směsné vzorky

By | 2018-10-01T15:35:06+02:00 30. Dub. 2017|Categories: Nezařazené|Tags: , , |