Fakta – srovnání horká voda vs. horká pěna

Nezbytná přísada: Proč je metoda horké pěny nejlepším bezherbicidním řešením při likvidaci plevele.

Proč přidáváme pěnu?

  • Funguje lépe než samotná horká voda a šetří zákazníkovy náklady.
  • Na světě neexistuje žádný jiný systém, který by byl účinnější na mechy a řasy.
  • Vyžaduje méně aplikačních cyklů než kterýkoliv  dostupný produkt na trhu, využívající horkou vodu.
  • Na rozdíl od horké vody, horká pěna významně šetří omezené zdroje vody a nafty a nevyžaduje použití silných odvápňujících chemikálií.

Z ekologického i komerčního hlediska je otázka přechodu k bezherbicidní alternativě hubení plevele více než aktuální.  Zatím panují zmatky ve věci bezpečnosti glyfosátů a jejich dopadu na životní prostředí. Není tedy divu, že většina služeb a dodavatelů hledají nový, rentabilní produkt.