Proč likvidovat plevel bez použití herbicidů?

Naši zakladatelé, Ben Goldsmith a jeho rodina, založili společnost Weedingtech jako přímou odpověď na základě obav z rostoucích vědeckých výzkumů ohledně používání herbicidů obsahující glyfosáty. Ty jsou přímo spojené se závažnými zdravotními problémy, včetně vrozených vad a rakoviny. Kromě toho byli také znepokojeni dopady herbicidů na životní prostředí, které mohou způsobit nevratné poškození křehkých ekosystémů, kontaminací vodních cest a zabíjení hodnotných živin v půdě.

Soubor důkazů o možných zdravotních rizicích spojených s herbicidy – zejména glyfosátem – stále roste a obavy o používání těchto chemikálií jsou nyní vyšší než kdy jindy. Mnoho zemí v Evropě ale i mimo ni se snaží podnikat rychlé kroky k zákazu herbicidů jako  reakci na tyto obavy a na rostoucí tlak veřejnosti, životního prostředí a zákonodárství. Zatímco věda nadále zkoumá, organizace s požadavky na kontrolu plevele potřebují bezrizikové, spolehlivé, účinné a ekologicky udržitelné řešení. Zde vstupuje do hry Weedingtech.