CleanRegion project report

První výsledky projektu CleanRegion Project

Dr. Arnd Verschwele – Institute for Weed Research.

Cíl projektu

Nevyužitým objektům způsobuje nevyžádaná vegetace vysoké náklady na údržbu, proto je považovaná za nežádoucí. Vzhledem k tomu, že přísná regulace opatření pro kontrolu chemikálií je schválena a ve výjimečných případech zásadně zamítnuta v mnoha městech, zvyšuje se poptávka po účinných alternativách. Rozvoj a implementace řešení je cílem tříletého projektu EU s 20 partnery ze 7 členských zemí.

Z 36 ploch v oblastí města Brunswick [Braunschweig] a dalších partnerských měst, kde je zapotřebí regulovat růst, bylo provedeno pozorování a vyhodnoceno podle standardního experimentálního protokolu. V roce 2005 bylo po celé vegetační období na chodnících nalezeno více než 40 druhů, z čehož se nejčastěji vyskytuje Taraxacum Officinale, Poa (druhový i rodový), Plantago Major a Polygonum Aviculare po celé vegetační období. Dalších 26 druhů se vyskytovalo sporadicky, s frekvencí méně než 1%.

Pokus

V roce 2005 a 2006 bylo otestováno 5 metod regulace: a) pálení, b) kartáč na buřinu, c) pára, d) horká pěna a e)Rotofix (Válcovitý aplikátor herbicidních přípravků). Tato zařízení byla během jednoho vegetačního období použíta třikrát.

Kromě neefektivní metody pálení všechny metody výrazným způsobem omezily výskyt plevele.

Učinost metody horké pěny a systém Waipuna byl nejblíže srovnání s herbicidy.

Stupeň úspěchu likvidace plevele závisí převážně na konkrétních místních podmínkách. Bez ohledu na povolení vyžadované k zařízení Rotofix, není proces stírání s válcem vhodný například pro likvidaci mechu a nižších plevelů. Kartáč na buřinu není vhodný pro ošetření nerovných ploch s velkým počtem spár. Je však vhodný na rozsáhlé, plevelem částečně  zamořené plochy. Metoda horké vody, s párou nebo s pěnou, zajišťuje působením tepla ještě dodatečně usmrcení semen plevele.

Další kroky

V dalších studiích se chceme zaměřit na kombinace metod regulace růstu, které budou ještě více záviset na podmínkách určitého místa. Jakmile budou shromážděny a analyzovány výsledky všech partnerských projektů, mohou být vytvořeny pokyny pro komunální vybavení. Další informace naleznete na www.cleanregion.dk.