Případ Základní školy Burwash

V červenci 2012 vstoupila v platnost nařízení Plant Protection Products Regulations (regulace přípravků určených k ošetření rostlin, dále jen PPP). Tento dokument přináší další závazky a omezení uživatelům pesticidů. Toto nové nařízení se týká i firmy John O’Conner – Údržba pozemků, klienta naši společnosti Weedingtech.

John O’Conner se specializuje na péči o pozemky lokálních úřadů a škol, mezi ně patří např. základní škola Burwash v západním Sussexu. Služby pro tuto školu zahrnují  hubení plevele podél  plotů, chodníků, schodů, podél budov a na hřišti.

Pro firmu John O’Conner a pro řadu dalších poskytovatelů PPP znamená:

  • Přijmout přiměřená opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí
  • Minimalizovat užití chemie ve specifických oblastech, jako jsou oblasti s výskytem „zranitelných skupin“ (včetně dětí)
  • Omezit aplikaci pesticidů pouze na cílové oblasti
  • Zajistit vhodný a aktuální výcvik používání herbicidních přípravků
  • Pravidelně kontrolovat aplikační zařízení.

Mimo tato opatření, plynoucích z nových legislativních podmínek, se setkávají dodavatelé s rostoucími obavami rodičů před užíváním tradičních chemických herbicidů. Ty mohou být zodpovědné za řadu zdravotních problémů, s vrozenými vadami, reprodukčními problémy a některými druhy rakoviny.

 Aspekty problému

John O’Conner řeší, jak efektivně a plošně hubit plevel a současně omezit spotřebu herbicidních připravků. Zajistit, aby směr větru nezanesl postřik na dětská hřiště nebo hrací kurty. Dale také, aby hlukem nenarušoval výuku a aby nevystavil děti riziku zranění. A samozřejmě, v souvislosti s výraznými škrty ve výdajích veřejného sektoru, řešení nesmí přesahovat rámec rozpočtu schváleného Radou Západního Sussexu (West Sussex Council) a zároveň umožní Johnu O’Connerovi uchovat si svoji marži.

Řešení

Firma John O’Conner předběžně počítá s úplným zákazem tradičních chemických herbicidů ve školách a proto otestovala řadu metod regulace plevele: ruční plení, sečení, kyselina citronová/ocet a Foamstream, nová netoxická metoda od společnosti Weedingtech.

Kyselina citronová/ocet byla první testovanou volbou. Účinek hubení plevele byl nedostačující. Učitelé a děti si také stěžovali na nepříjemný  zápach.

Ruční plení, přestože bylo efektivní, bylo velmi nákladné. To souviselo s množstvím času stráveného samotným plením a také s vysokým počtem opakování procedůry. V praxi je tato alternativa vysilující a dlouhodobě neproveditelná.

Sečení bylo problematické protože nehubilo plevel, pouze zkracovalo jeho výšku. Procedura se musí neustále opakovat. Hluk a létající úlomky potvrdily nevhodnost této volby pro školu.

Naděje se proto upřely na metodu Foamstream. Instituce Chemicals Regulation Directorate (Ředitelství regulace chemikálií) neklasifikovala Foamstream jako herbicid. Netýkají se ho nákladné povinnosti týkajících se výcviku a údržby podle nařízení PPP. Vyrobeno ze 100% přírodních rostlinných olejů a cukrů, hubí plevel pomocí důmyslné aplikace horké vody, páry a pěny. Je proto bezpečná i na citlivou lokaci ,v tomto konkrétním případě Základní škola Burwash.

Pro firmu John O’Conner je další výhodou, že může počítat s naplánovaným termínem výkonu práce. Nepříznivé počasí nemá u této metody žádný vliv. Hustota přípravku Foamstream zajišťuje, že ji vítr neodvane ani voda nebo déšť neodplaví.

Výsledky

Foamstream byl aplikován ve čtvrtek 2. května 2013, což byl slunečný jasný den s teplotou 18 ° C. Celková doba práce byla pouhých 45 minut.

Lokace Velikost ošetřované plochy Typ porostu Doba trvání (min.)
Koryta po stranách plotů 30cmx80m Pampelišky, traviny, mechy 24
Rohy budov a asfald kolem budov 160m Mech, vzrostlé trvalky 10
Chodníky a schody z dlažebních kostek 60 m² Mech 8
Sypané chodníky za budovou 5m² malé jednoletky, vzrostlé trvalky 3

V průběhu několika minut byl porost viditelně mrtvý. Foamstream po sobě nezanechal žádný odpad.

Srovnání nákladů

 

Závěr

„Foamstream se skvěle osvědčil ve školních podmínkách, kde bude brzy prosazen úplný zákaz tradičních herbicidů. Budeme stále pokračovat v zavádění této metody do školních pozemků. Otevíráme další diskusi.

 

Pěna Foamstream se ukázala být nejen efektivním systémem regulace plevele, ale navíc splňuje požadavky firmy John O’Conner  a instituce West Sussex Council. Je ekologickou alternativou za chemické herbicidní přípravky. Nízké náklady  a nízká četnost ošetření z něj dělá komerčně životaschopnou volbu.

Pokud jde o likvidaci plevele kolem školy, Foamstream obstál na jedničku!